facebook Naar Cyclos

Dinsdag 3 augustus Noppeskantoor Open 11-14 uur.

Op dinsdag 3 augustus is het Noppeskantoor geopend van 11:00 tot 14:00 uur.

Je kunt er terecht voor vragen en opmerkingen over lidmaatschap, contributie, activiteiten, e.d..

De COVID-19 hygiëne-maatregelen zijn van toepassing.

Jouw bericht per e-mail aan info@noppes.nl .
Of tijdens het spreekuur per telefoon 020-4288080.


Data CULINAIR 2021

NOPPES CULINAIR 2021 is op de volgende vrijdagen:

(nog geen data bekend i.v.m. COVID-19)