facebook Naar Cyclos

19 juni 2020 Picnic Vondelpark

kansas

Vrijdagavond 19 juni 2020 was de Picnic in het Vondelpark. Meer dan 20 mensen kwamen er op af. De ruime zitplek aan het Rosarium bood kans om afstand te houden. Er werden lekkere hapjes en drankjes doorgegeven en er werd gehandeld. Ook gaf KANSAS een emotionele oproep om te gaan demonstreren tegen de Noodwet (die onze grondwet zal veranderen).
Het was een gezellige boel. Volgende keer weer? Komt allen!

picnicjuni20


Verslag Culinaire Thema avond 31-1-2020 in de Havelaar

Het thema luidde “wat is Zinvol Leven na veranderde omstandigheden?” van AYUDAME

Het ging over de situatie als je door je veranderde omstandigheden (verlies van werk door pensioen, lichamelijke condities), je leven opnieuw moet aanpassen en zinvol maken. De vraag was met name: "hoe vul ik dat stuk zinvol in?" en "wat is zinvol leven?

gitaristen Cul Thema Ingrid420.jpg

JOKEB vertelde over tijdig maatregelen nemen voor je oude dag.  Vooral op het gebied van wonen en zorg (voor elkaar).  Er bestaat een praatgroep over; meer info is aan haar te vragen. 
 
DR. DAAN liet een eigen video-opname zien hoe hij een hoge Alpenpas besteeg. Zich niet realiserende dat hij kort daarop moest opgeven. De dag na zijn terugkeer werd hij met spoed opgenomen in de Hart Intensive Care van het OLVG.
De discussie ging over hoe je eerst denkt alles aan te kunnen, en vlak daarop je realiseert misschien voor altijd een beperking te hebben.

Er volgden andere persoonlijke verhalen over veranderde lichamelijke condities en hoeveel impact die hebben op je leven.
AYUDAME vond de avond zinvol. De sfeer bevorderde dat men meer persoonlijke verhalen kon uitwisselen. Dat is op zich al goed. Fijn dat NOPPES zo`n plek kan zijn. 

AYUDAME vond het wel moeilijk om zo'n gesprek te leiden. Misschien kan er over het onderwerp nog eens doorgepraat worden. Als iemand een idee over een andere benadering heeft, dan hoort ze dat graag. Misschien kunnen we dit in het Noppeskantoor organiseren.

Het gezonde Culinaire gedeelte bestond uit stamppot met boerenkool, jus van champignons en uien met  vegetarisch - en  rundergehaktballetjes.
Het voorgerecht kwam van TEXEL: vers zelf gevangen en gerookte paling (van 1,5 kg) op toastjes.
Het dessert bestond uit yoghurt, kwark en vers fruit. Voor het eten werd er nog gitaar gespeeld en gezongen door Paul en Hans, gitaristen uit de buurt en Noppeslid BEGONIA.

Met dank aan Noppesleden en Buurtbewoners voor de hulp,  dank aan de Havelaar voor het gebruik van de ruimte en middelen.

Organisatie:
AYUDAME/ Fenneke en
ARJUNA/ Ingrid  (foto's)


BAN-vergadering Noppes 13 September 2019

Er is een nieuw kanditaat bestuur: Willem de Kler, Louis de Lagh, Floris en Eric. In principe zoekt dit kandidaat bestuur er nog enkele mensen bij. In totaal bv 6 of 7 mensen zou mooi zijn. Dit zouden zeker vrouwen mogen zijn, zodat de verhouding man/vrouw iets meer gelijk ligt. We hebben uitgebreid gesproken over het kantoor van Noppes. Aan de hand van de tekst die Eric gemaakt had. Het eerste idee was dat Louis (samen met Dr. Daan) een ICT Service begint vanuit het Noppeskantoor. Doel daarvan is dat het kantoor daarmee 25 uur per week bezet wordt. Er is gesproken over het gegeven dat Carlos van Agogo 3 dagdelen per week op het Noppeskantoor zit, maar dat zou wel te combineren zijn. Louis is vrij optimistisch over het idee van de ICT service. Hij zou het dan doen via Noppes- zakelijk en mensen zouden lid kunnen worden voor 20 euro per jaar (een koopje natuurlijk ten opzichte van alle officiële tarieven). Afgesproken is dat dit plan uitgewerkt moet worden (dus niet alleen als een vaag voornemen) voor het WG.

Bij de volgende vergadering van het WG (oktober) moet het plan meer uitgewerkt zijn en bij de vergadering daarna (November) moet het plan al enigzins draaien. Een tweede optie om de ruimte te behouden (en aan de eis van de 25 uur kantoorbezetting te voldoen) is het idee om de Noppes –ruimte samen te laten huren door Noppes en Agogo. Erica heeft de ganggenoten van de gang in het WG waar het Noppes-kantoor aan ligt al per mail een vraag gesteld of zij dit idee goed keuren. Een derde optie is, dat als we toch weg zouden moeten op het WG, dat we dan een alternatieve ruimte achter de hand hebben. Op 13-09-2019 werd vanuit Gebouw Tetterode een mail gestuurd waarin zij Noppes uitnodigden om naar een ruimte te komen kijken. Erica opperde dat er wel meer panden (ex-kraakpanden) zijn waar mogelijk een ruimte is voor ons. (men noemde ook de Nieuwe Anita).

We hebben ook gesproken over de ruimte aan de Arie Biemondstraat , waar zowel de kerk Heilig Vuur als de ED-ers inzitten. Misschien hebben zij wel ruimte vrij. Al zou het alleen maar zijn om pannen neer te zetten, want om elke maand in Salon Jeltje het eten te blijven doen is het fijn een plek te hebben die dichtbij is waar we de pannen op kunnen slaan. De dominee van dit gebouw heet Willemien van Berkum, een vrouw van 35 jaar. Ik zal jullie haar mailadres geven. Toevallig heeft Hed van Noppes (Hedwig van der Heijden) een expositie in dit gebouw de komende maanden. Al deze 3 opties met betrekking tot de ruimte van het WG dienen verder te worden uitgewerkt. Zoals als eerder gezegd: er is vanuit het WG interesse om de ruimte af en toe te reserveren om te vergaderen.

Patricia van zeefdrukkerij Roads wil wel lid worden van Noppes en Ceciliae van het WG heeft interesse getoond om daar te vergaderen met organisaties. - Volgende punt: de uren die in 2019 gewerkt zijn op het WG worden door Erica en Eric bijgehouden en in een lijst gezet: met de uren van 28-9 komen we al een eind in de buurt van de gevraagd 48 uur van dit jaar, maar we zijn er nog niet helemaal. Het wordt nu in kaart gebracht.


2 aug. 2019 Ban vergadering en Culinaire Thema avond

Als voorafje van de Culinaire Thema-avond was de BAN- bijeenkomst ( Bestuur en Actieve Noppesleden), op aanvraag van ZEN2TUX, die  2 maanden vakantie een te lange onderbreking  vond van de Noppes aangelegenheden.
 
 BAN2aug19.jpg
 
We waren op de Buurtboerderij in Westerpark en deze plek bleek een zeer geschikte locatie voor de gelegenheid te zijn. De maaltijd was goed en zeer verzorgd. We mochten in de huiskamer vd Buurtboerderij zitten i.v.m. de eventuele regen.
 
BAN2aug19II.jpg
 
De belangrijkste onderwerpen werden besproken, het verslag zal nog volgen onder het kopje Notulen.
ARJUNA / Ingrid


Vrijdag 31 mei 2019 Verslag Culinaire Thema ond

 De Culinaire Thema avond in de Havelaar met een super doe het zelf maaltijd (Gado Gado) onder de regie van ARJUNA.
Het Thema was “Hoe je stopt met plastic “. Er waren 16 mensen op afgekomen, ook vijf mensen van buiten NOPPES. Er werden schrikbarende films vertoond over de Plastic Soup in de Oceanen (over 30 jaar is er als we zo doorgaan meer plastic dan vis in de oceanen) en vogels en schildpadden die grote of kleine plasticdelen opeten. In de afgelopen 10 jaar hebben we méér plastic gebruikt dan in de 20e eeuw! Daarvan is dehelft voor eenmalig gebruik en wordt meteen weggegooid. Neem je eigen boodschappentas en fles etc. mee en koop geen in plastic verpakte spullen !

Rij31mei19Cul.jpg

TEXEL had twee youtube filmpjes uitgezocht.  De eerste film liet o.a. zien hoe jonge albatrossen midden in de stille oceaan omkomen omdat hun ouders ze (onwetend) plastic te eten geven. Best wel triest om te zien, maar Noppers zouden Noppers niet zijn als er vervolgens niet heerlijk chaotisch met elkaar gezocht werd naar oplossingen. Een aantal mensen schreven zelfs een aantal goede voornemens op papier.
Er werd weer gezamenlijk gekookt, afgewassen en opgeruimd. Gezellig, lekker en leerzaam!
Allen bedankt voor de samenwerking en dank aan ZEN2TUX voor het oplossen van de computer problemen.
TEXEL en MAGNANI

Rob31mei19Cul.jpg


Korte impressie Algemene Leden Vergadering (ALV) op 29 april 2019.

Omdat het Noppes bestuur heeft aangegeven niet verder te willen, was er een lijst met werkzaamheden die gedaan zouden kunnen worden om de club draaiende te houden. De ALV was een vruchtbare bijeenkomst, iedereen heeft aangegeven aan welke werkzaamheden zij een bijdrage willen leveren.

Fijn dat er zoveel bereidwilligheid is. Er heeft zich nog geen nieuw bestuur aangemeld, maar een begin is er. MOESTUIN heeft namelijk aangeboden om mee te gaan draaien in het bestuur.

ARIELLE, MIJLSTAP, ASSIOPEA, ELLEN, NULLA, MOESTUIN, OZZIEIVO,  CARLOZ, KIKA, MAGNANI, AMUSE, DOPHEIDE hebben zich tot dusver aangemeld voor een of meerdere activiteiten. 

Zie de rubriek Mededelingen voor 'wie wat' gaat doen voor Noppes en WG. Was je niet op de ALV, maar wil je je aansluiten bij een van deze werkgroepjes? Geef het door aan info@noppes.nl

Omdat het van belang is dat Noppes behalve huur te betalen ook bijdragen levert aan het onderhouden en in stand houden van het WG terrein, vragen wij om je ook hier voor in te zetten. Een lijst voor de werkbijdragen aan de vereniging WG is in te zien achter het kopje notulen op deze site.

DOPHEIDE


NOPPES 25 jaar! Verslag feest 4-11-2018 door ZIGEUNER (Lientje)

YESS,  NOPPES KAN HET NOG...: feest vieren met mensen van allerlei pluimage. Het geheel verliep vlekkeloos. Het startschot werd gegeven door wethouder Marjolein Moorman. 

BonneRoute440jpg.jpg

Hierna volgde een boeiend filmpje gemaakt door MAGNANI (interviews) en GERT (edit) over diverse leden. AJAM als idealistisch lid van het eerste uur, MION die leer hergebruikte om leren tassen van te maken. HENNEPEN legde uit hoe je aan de beste klussers kunt komen. KOEN zei dat bij hem thuis LETS met de paplepel werd ingegoten. CHI gaf een mooie Chi Kung uitvoering. J8COCO vertelde over Japans papiervouwen. ELLEN zei dat er ook een tijd was dat vrouwen langs kwamen op NOPPES beurzen met de vraag of  ze ook hun MAN konden ruilen. Ellen antwoordde op een gegeven moment met: Ja op het NOPPES kantoor, op dinsdagmiddag. Werner  kwam met boeiende verhalen over de beginjaren van NOPPES, met o.a. de Noppeskrant die aan ruim duizend leden bezorgd werd en de diverse verhuizingen van het NOPPES kantoor. Volgens WERNER is NOPPES ook bij een ouder ledenbestand, nog steeds een mooi netwerk waar mensen wat voor elkaar kunnen betekenen.

Het gezellig samenzijn ging voort onder het genot van appeltaart van HARTMAN en vijf zelf gebakken tarte tatins van HENNEPEN.

Er was een korte Qi Gong workshop van ARIELLE op stoelen. Het muzikale duo Pits&Puts (BEGONIA en REMBRAND) bracht country ten gehore. SUNCHILD zong het NOPPES lied op de wijze van 'Aan de Amsterdamse grachten'. Bij het optreden van EKEIRAM en FANDANGO lieten spontaan twee dames op hoge hakken de kunst van de flamengo dans zien. 

Het eten was zoals we dat van NOPPES gewend zijn, om je vinges bij af te likken, en dat deden we dan massaal: verrukkelijk kippenkluifjes van AMUSE, soep en salades van o.a. DOPHEIDE, en tot slot Franse kaas met druiven. 

Daarna trad de fantastische Alkmaarse straatband Aso op. Iedereen kon meezingen en heeft genoten. Dat vertelde SONGLIGHT mij (ik moest zelf helaas al eerder weg). Hiermee kwam dit prachtige feest ten einde. 

"Van ruilen komt huilen" leerde ik in mijn jonge leven. Niets is minder waar bij NOPPES, het is een mooie manier van verbinden.

'Last but not least', dank aan allen die aan het feest hebben meegewerkt. Ook aan de mensen die ik in het verslag niet noem. Het was een vrolijk samen-zijn.

ZIGEUNER (Lientje)

NoppesKrantjpg.jpg


11 aug 2017 Foto Culinair Da Costaplein

Dr. Daan maakte deze foto van de borrel, voorafgaand aan Noppes Culinair op het  Da Costaplein op 11 augustus 2017:

Noppes.DaCostapleinCulinair11aug17sh.jpg


Din 27 juni 2017 Verslag dr. Daan van Arjuna's Culinaire thema-avond

De Culinaire Thema avond van ARJUNA in de Havelaar, betekent niet alleen heerlijk eten, ookworden de gasten getrakteerd op de wetenswaardigheden in het kader van het speciale thema van de avond. 

Wij hadden eerder 'Eten uit de Natuur' waar we allerlei vergeten Hollandse groenten van een Texelse bioboer geserveerd kregen. Als hoogtepunt kwam een natuurgids van de Koeweide uit het Vondelpark die een overzicht gaf van alle eetbare planten die daar te vinden waren.
Uiteraard geïllustreerd met fraaie foto's.
 
Daarna was het thema 'Walvissen' waar allerlei walvisfilmpjes vertoond werden, n.a.v. de aangespoelde walvissen op het strand op Texel.
Vervolgens het Thema 'Nucleaire Energie' waarbij een stralingsexpert van het RIVM ons uitlegde hoe je een kerncentrale bedient en wat het gevolg is als je het verkeerd doet. Ook het eten was in thema, want op deze avond kregen we paddenstoelen op ons bord.
 
Als je jouw Noppen wilt terugverdienen kun je wat eerder komen om te helpen met piepers jassen en boontjes doppen. Misschien is dit wel het gezelligste gedeelte van de avond.
 
Afgelopen keer was het thema de 'Pulskorvisserij'. Een milieuvriendelijke manier om platvis te vangen, maar politiek gevoelig.
Eerst werd een film gedraaid over het werk op een vissersschip. Onze eetlust werd gestimuleerd terwijl wij zagen hoe de platvis uit de netten kwamen en nog levend gekaakt werden en vervolgens in ijs gelegd.
De verantwoord gevangen sliptong werd door TEXEL vakkundig bruin gebakken, en we kregen ieder twee stuks.
 
De techneuten onder de eetploeg hebben nu eindelijk uitgevonden hoe het gasfornuis en de afwasmachine werken, dus volgende keer kan het alleen maar nog beter gaan.
Volgende maand wordt er weer in thema gegeten, wij laten het onderwerp afhangen van de actualiteit. Ik zal er zeker weer zijn!
 
DR.DAAN


23 juni 2017: Foto ALV

NoppesALV23juni2017.jpg

Deelnemers aan de Noppes Algemene Leden Vergadering op 23 juni 2017.
Zie voor een grotere weergave van de foto: Noppes Facebook. 
Gert


29 jan 2017 zondagmiddag. 2 Verslagen bIodanza en dance

Een hele sfeervolle en gezellige dansmiddag in Salon Jeltje met een mooie opkomst van Noppes leden en introducees. Vera (THIKA) stak de loef af met een orginele biodanza workshop. Daarna draaide dj Gert (GERT) swingende nummers waar lekker op gedanst werd.

20170129GreenDance420.2.jpg
Biodanza  gaat over ‘de magische mix van muziek, dans, ontmoeten en zijn’. Biodanza werkt niet met voorgeschreven pasjes, dansers volgen hun gevoel en creëren hun eigen beweging. Volgens Vera komen mensen die veel biodanza doen vaak lekker in hun vel te zitten. Ook ervaren ze vaak meer energie, creativiteit, plezier en verbinding in hun leven. Vera had een hele mooie workshop samengesteld. Puur fijn om mee te maken.  www.biodanzametvera.nl

In het dance gedeelte was er een relaxte, opgewekte en soms uitgelaten sfeer. Te horen was een mix van recentere muziek als Avicii / Hey brother / Levels; Chris Malincha / So good to me; Arnum van Buuren / What I feel en krakers als Prince / 1999; Zucchero / Guantanamera; Wes / Awa Awa; Los Lobos / LaBamba; Stones / Miss you. 

Dat gaan we vaker doen.
Verslag en foto's Gert

 

20170129Dance420....jpg

Verslag Lientje (ZIGEUNER) 29 januari 2017 Biodanza en Dance:

     Nadat we in Salon Jeltje eerst de vele tafels en stoelen aan de kant hadden gezet, kwam er een prachtige dansvloer te voorschijn. Lichtjes, slingers en ballonen werden opgehangen. Weldra kwamen de dansers binnenlopen.  2 daarvan hadden nog nooit een Biodanza-workshop ervaren. Extra uitdaging voor Vera. Nadat we ons in de kring voor gesteld hadden, begonnen we de workshop. De 5  kwartier waren helaas zo voorbij.

Terwijl er allerlei heerlijk meebrachte versnapperingen klaar gezetwerden, begon Gert zijn deel van de middag. Heerlijk vrij bewegen op muziek, iedereen genoot zichtbaar!

20170129 Da3a.jpg

Wat super  fijn dat het bestuur aan de dansers  heeft gedacht,  toen bleek dat er nog dagdeel voor  de huur niet ingevuld was....Dank  je wel namens alle dansers en creators,   wij  hebben deze middag met  zijn allen omarmd.....
Lientje


13 jan. 2017 Nieuwjaarsbuffet

CuliNieuwj2017-1.jpg

Smullen in Salon Jeltje op een
sfeervol Noppes Nieuwjaarsbuffet.

CuliNieuwj2017-2.jpg
CuliNieuwj2017Sa.jpg

Op het menu stonden:
Toast met chutney
Kikkererwtenschotel
Kaas met druiven.

Foto's van Yolanda (Ayoveda).CuliNieuwj2017-4.jpg


10 jun 2016 - LETS-Talk: 14 Lets bezoeken Noppes - verslag door Lets Nijmegen

Noppes Culinair eten bij LETS Amsterdam, samen met andere ruilkringen

door: Ineke Boomman, LETS-Nijmegen

LETS Amsterdam organiseert elke maand een etentje voor haar leden. Op vrijdag 10 juni werden andere ruilkringen uitgenodigd voor dit culinaire evenement.Ineke en Maria van LETS Nijmegen waren erbij.

Veertien andere alternatieve muntverenigingen aten mee in Buurtsalon Jeltje, niet ver van het Vondelpark vandaan. Tussen de gangen door waren er een soort van LETS-TED-talks met ervaringen van de ruilclubs.

Noppes staat voor LETS Amsterdam en heeft een ruimte, die drie keer per week open is. Om dit te betalen wordt van de 450 leden zo’n 25 euro contributie per jaar gevraagd. Wel kun je al voor 1 euro een half jaar uitproberen of LETS iets voor jou is.

Een andere Amsterdamse ruilkring is ruilclub Pebbles. Hier word je met een klein bedrag lid voor het leven. Helaas heeft ruilclub Pebbles hierdoor veel slapende leden.

Veel LETS-kringen werken een beetje hetzelfde als LETS Nijmegen. In Hilversum ruilen ze met knikkers. In Drachten geven ze ook een gidsje op A6-formaat uit. In Purmerend zijn ze net begonnen. Onze buren in Arnhem bestaan al 20 jaar maar zitten een beetje in een dip door een dalend aantal leden en weinig bestuursleden. Veel kringen werken met Cyclos of een variant daarop en een aantal verenigingen zijn nogal aan het vergrijzen.

Daar heeft Time Bank, een platform waarbij kennis en vaardigheden worden verhandeld met tijd als ruilmiddel, geen last van. Een lid vertelt dat ze al 1500 geregistreerde gebruikers hebben, waarvan meer dan de helft in Den Haag woont. Volgens hun Engelstalige website staat een uur werk voor een uur tijd.

Arie uit Rotterdam begint met een compliment: “Top, wij werken mee aan de alternatieve economie.” Zelf doet hij dat met de Dam, de alternatieve munt voor Rotterdam. De Dam is vooral bedoeld voor ondernemende Rotterdammers: 75 % van de leden is ZZP-er. Ook niet-Rotterdammers kunnen lid worden. Een kernteam van zeven mensen wil de Dam groot maken.

Ook inspirerend is het verhaal van LETS Oostende, de enige aanwezig ruilclub van over de grens.

In deze kustplaats ruilen ze met schelpen en hebben ze de leus: Schelpen ja! Euro’s Neen!

LETS Oostende is voor de ganse Vlaamse kust en werkt met vaste evenementen zoals LETS Fashion, kledingruilfeest voor vrouwen en mannen, LETS Books, gratis boekenbeurs en LETS Zeppelin met muziekoptredens. Ze hebben ook een LETS-winkel en organiseren eens per maand een Veggie

(vegetarisch etentje). Om het Inter-LETSen tussen verschillende ruilkringen in België mogelijk te maken zijn zelfs twee betaalde krachten aangesteld. Leuk om te lezen op hun website zijn de vijf (slechte ) excuses om niet te LETSen.

Ineke vertelde over LETS Nijmegen als sociale club met veel actieve leden en ons Clarafonds, ruimte voor ledenbegeleiding en buddy’s; Maria over LETS-de-Luxe en Route des SEL.

Het was echt een leuk, lekker en inspirerend avondje in Amsterdam.

 

Ineke Bomman

 

 

 


22 jul - Noppes zomerbuffet

9 sept 2016 culinair met Noppeskunstenaars


2 mei - Noppes ontving Werkgroep kansarmen uit Antwerpen

Op maandag 2 mei ontving Noppes een delegatie van de opleiding Maatschappelijk werk uit Antwerpen (België) voor een informatieve lunch in het Noppeskantoor.

Lunch met Antwerpenaren in Noppeskantoor

Initiatiefneemster Johanna Verbert, vier medestudenten en een docent vroegen Noppes of een LETS een middel kan zijn in de strijd tegen kansarmoede. In de zin dat Noppes voor haar leden in veel gevallen makkelijker en veiliger is dan de eurowereld, konden we dit van harte beamen. Maar, een LETS is gebouwd op onderling vertrouwen en de bereidheid met elkaar te handelen, en dat vereist dus wel enig sociaal vermogen en ondernemerszin.

Op de foto: uiterst links Noppesleden Hanneke en Floris, drie studenten, Johanna Verbert, de docent, en Noppesleden Hans en Ariënne (van zakelijk Noppeslid Sauna Dacosta).


13 apr - ALV 2016 Nieuw bestuur, nieuw erelid, en meer

De Noppes ALV 2016 werd bezocht door ongeveer 25 leden. Op de vergadering werd ondermeer het huidige bestuur herkozen en trad Ellen toe. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen, voorzitter Floris, penningmeester Erica, secretaris Mariska en kandidaat algemeen bestuurslid Ellen.

ALV 2016: Bestuursleden Erica en Ellen; Erelid Marjan en ALV-voorzitter Fred

Op de ALV 2016: de bestuursleden Erica (uiterst links) en Ellen (per ALV meelopend bestuurskandidaat), middenrechts Marjan die Noppes-erelid werd, de bijbehorende ere-oorkonde (van de hand van Arjuna) en ALV-voorzitter Fred (uiterst rechts). Foto's: Gert

ALV-3-460-4.jpg


12 feb - Waarderingsculinair voor alle Noppers!

Het was een waardevol waarderingsdiner daar op die bijzondere vrijdag in februari in Salon Jeltje. Buiten was het koud, maar binnen gloeide de gastvrijheid en zoemde de gezelligheid.

12-2-16 DSC_3337 - 440.jpg

Ik schat dat zo’n 35 mensen zich hadden verzameld. De meesten waren uitgenodigd door het bestuur omdat ze veel voor Noppes hebben betekend en anderen waren uit zichzelf gekomen.

Voordat de maaltijd begon, nodigde FLORIS 04 ons uit om in drie stappen waardering te oefenen: eerst moesten we onze buurman m/v eens flink knijpen om ons te reinigen van eventueel nog aanwezige valsigheid; daarna vertelden we aan hem of haar wat we zo in elkaar waarderen, om te eindigen met een stevige knuffel. De rest ging vanzelf. De bladerdeeghapjes met Roquefort van ASSEIOPEA lagen al klaar op prachtig gedekte tafels. Even later kwam AMUSE met een “voorname” champignonragout met rijst en wortelsla op de proppen die mij deed verlangen naar een vakantie in Frankrijk.

12-2-16 DSC_3321 - 440.jpg

De uitsmijter was een enorme witte smeuïge pudding-heuvel van ELLEN. Deze wonderschone vorm deed mij dan weer hunkeren naar het glooiende besneeuwde berglandschap van het Duitse Winterberg-Niedersfeld. Laat dat nou de plaats zijn waar onze collega-Nopper Erik zijn Centrum Savita heeft gesticht. Aan mijn tafel werd dan ook druk gesproken over de speciale Noppes week met allerlei activiteiten die  in Savita gehouden wordt (van 27-2 tot 5-3).

12-2-16 DSC_3396 - 440.jpg

Daarna konden Noppers initiatieven of een gericht aanbod onder de aandacht brengen.

ARJUNA vertelde van de culinaire avonden op dinsdagavond in de  Havelaar. KLAARTJE en KONTIKI  deelden hun positieve ervaringen in de Havelaar van de afgelopen keer en bedankten Dr.DAAN die daar roerende filmpjes had vertoond over Orka’s en walvissen.

Wat stuwen de organisatoren en deelnemers van beide culinaire avonden de kwaliteit toch op tot grote hoogte! Wat een teamgeest blijkt er te zijn binnen Noppes en wat vind ik het stimulerend dat er voor iedereen zo’n grote keuze is uit het aanbod van activiteiten.

12-2-16 DSC_3358 - 440.jpg

De laatste spreker was trouwe bezoeker TEUNTJE die zijn fietsenpark onder de aandacht bracht. Noppes barst van de vakmensen en zo leer je ze nog eens kennen.

Daarna was het de beurt aan het afwasteam en alle mensen die zich op de voorgrond of op de achtergrond verdienstelijk hebben gemaakt om deze avond tot een succes te maken. Complimenten voor dit verrassende initiatief. Dit smaakt naar meer!

Verslag: KONTIKI
Foto’s: CREATIEF (Sandra Bos)


29 jan 2016 - Nieuwjaarsborrel

Oftewel de NY lounge!  Bij binnenkomst overviel me een niet Noppesachtige sfeer. Allemaal vreemde gezichten en veel mensen met eigentijdse kleding (niet de recycling mode die Noppesleden kenmerkt) en een buitengewone mengeling aan leeftijden en accenten.  Ah, ik had even niet meegekregen dat het een mix was met Buurtsalon Jeltje en de Huurdersvereniging Oud-West die ook hun NY hadden!


29-01-2016Band440.jpg


Met deze wonderbaarlijke mix van mensen had het iets ongelooflijks bijdetijds! Het was heel druk, niemand hoefde elkaar te kennen, de sfeer was hartelijk en goedmuts en daardoor straalde van deze meeting een heel sympathieke buurt- en mensverbindende functie af. En wij Noppers genoten ook erg van het feit dat we een keer weer helemaal in de maatschappij waren beland. Zo leek het althans, ik weet niet of ik veel Noppers met niet Noppers zag praten, maar ik zag wel veel gelukkige Noppers.

 

29-01-2016ZaalII440sh.jpg

 

Ik ga het niet over de hapjes hebben: die waren helemaal te gek. In overdaad aanwezig, geen doorsnee borrelhapjes (ja natuurlijk:  ze waren door Mariska gemaakt!) hoog in kwaliteit en zich onderscheidend door originaliteit.

29-01-2016Tafel440..jpg

Ik betreurde steeds meer dat ik zo laat gekomen was. Steeds hoorde ik weer dat een van de bestuursleden van Noppes n.l. Floris Hollestelle  een bijzonder leuke NYspeech had gehouden. Optimistisch, positief en grappig,  wat een boel talenten huizen er in ons Noppers toch. Ik vond de borrel heel geslaagd en vrolijk, ik wil graag weer snel een NYborrel. Waarom niet iedere maand?  Op de nieuwjaarsborrel van Noppes!!

FredWillyFred440.jpg

Verslag: Klaartje / Willy. 
Foto's: Gert

Muziek: Begonia's trio met Griekse muziek.


2015 - Dam (Rotterdam) te gast bij Noppes

Afgelopen 11 september bezochten onze LETS-vrienden uit Rotterdam - van rotter-dam.nl en de dam - Noppes-culinair (Salon Jeltje). Gasten waren Arie Smitskamp en Harry te Riele.

RdamLets sept2015 de Rotter-Dammers

Revolutie

Harry gaf een speech over de veranderingen in de officiële geldsystemen, in zijn ogen vergelijkbaar met de 'Energiewende' en de veranderingen in de automobielindustrie. Burgers willen weer medezeggenschap over (hun) geld, kort gezegd, en deze trend begint langzaam maar zeker overal momentum te krijgen. Noppes en Rotter-Dam zijn daarin de pioniers.

Warm geld

Na afloop spraken Harry en Arie in de discussie met Noppesleden hun bewondering uit over de warmte die onze maandelijkse bijeenkomst uitstraalt. Rotter-dam zou ook graag zo en in zulke getalen bij eenkomen. Een beetje jaloers dus. Van hun groeicijfers kunnen wij dan weer dromen ... in 2 jaar tijd zijn zij net zo groot gegroeid als oudere broer Noppes. Hoe belangrijk is groei? Noppes en Rotter-Dam zien beiden in groei een manier om de handel levendig te houden; voor Noppes kan het ook een manier zijn om de vereniging te vernieuwen. We spraken ook over kwesties als het ledenbestand (Rotter-Dam heeft veel zzp'-ers), over transacties (Dammers blijken elkaar naast 'Dam'-klussen ook euro-klussen te gunnen) en samenwerken: Rotter-Dam wil graag met ons als vrienden optrekken. Onder onze leden waren er enkelen die het wel zien zitten om een zusterclub van Rotter-Dam te worden en in één database van Cyclos te kruipen. We zouden als eerste stap 'zusje' Amster-Dam kunnen opzetten, een nieuwe LETS naast Noppes waar alle huidige Noppers lid van (kunnen) worden. Klein probleempje: noppen zijn niet zomaar converteerbaar naar Dammen.

Stichting vs Vereniging

Er kwam uiteraard nog meer aan de orde, we kunnen veel van elkaar leren, maar de ruimte is beperkt. Het succes van Dam ligt zeker mede aan de bezieling van het stichtingsbestuur. Die bezieling krijgt bij Rotter-Dam meer bescherming dan bij Noppes: Rotter-Dam is een stichting en niet - zoals wij - een vereniging.

Rotter-Dam, we houden contact!

Door: FH


2015 - Dank ARJUNA, TEXEL, FINA

 Een geslaagd feest voor ARJUNA, TEXEL en FINA

Het was me het feestje wel, eind oktober 2015, om ARJUNA, TEXEL en FINA te bedanken voor hun jarenlange niet aflatende inzet voor Noppes, respectievelijk als voorzitter, secretaris en boekhouder.
Zo konden we weer eens merken hoeveel talenten er bij Noppes zijn.
Toen ik rond enen in de zaal binnenkwam was het een blijmoedige chaos van heel veel heel hard werkend volk, druk bezig met de uitermate feestelijke versieringen en overige voorbereidingen.
Diep van binnen vroeg ik me wel stilletjes af of die chaos nog wel goed zou komen.
Geheel ten onrechte: om drie uur was alles perfect en in orde om de eregasten te ontvangen. Er bleek een prachtig programma in elkaar gezet en de beide ceremoniemeesters leidden dat alles met charme en vaste hand in goede banen. In de drie workshops zetten velen zich enthousiast aan de arbeid; de interviews gaven een kijkje in de geschiedenis; het feestlied klonk prachtig – zie en beluister het vierkoppig koor hier in het filmpje op het Noppesfacebook – en het refrein werd enthousiast meegezongen. En natuurlijk waren er – terecht! – veel warme woorden voor de drie betrokkenen, maar ook voor MAGNANI die zo vaak zo'n steun op de achtergrond is geweest.
Ook de lekkere hapjes en de vlotwerkende bar- en keukenploeg droegen bij aan het geheel.
Aan het eind van het officiële programma werd er nog uitbundig gedanst.
THULE en DOPHEIDE, die de zaak op touw en in de steigers hebben gezet: ik vond het heel erg geslaagd, en ik ben vast niet de enige!.

ASSIOPEA

Het "waarderingsfeest wordt donderdag 19 november om 21.30 uur uitgezonden door Salto tv1, gemaakt door "het Gewilde Westen".
Ook hier te zien in uitzending gemist. (Hoe lang weten we niet.)